Slide background

İşbirliği Protokolleri

BAŞLIK TARAFLAR AMAÇ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İle Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Protokol Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Bu Protokol;

  1. Mersin Çocuk Ve Genç Bilim Akademisi Projesi Kapsamında Eğitimlerin Düzenlenmesi Ve Faaliyetlerin Yürütülmesi,
  2. Düzenlenecek Olan Eğitimler İçin Eğitmen Görevlendirilmesi, Okul Yönlendirilmesi Ve Öğrenci Sevkiyatına Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi,
  3. Merkezbünyesinde Açılması Planlanan Eğitimler İçin Milli Eğitime Bağlı Alanında Uzaman Ve Yetkin Öğretmenlerin Görevlendirilmesi,
  4. Pandemi Sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Birlikte Merkez Bünyesinde Gerçekleştirilecek Etkinliklerde (Yüz Yüze Eğitim, Fuar, Gösteri Vb.) Görevlendirme Ve Diğer Konularda İşbirlği Çalışmalarının Sürdürülmesi,
  5. İhtiyaç Duyulan Benzer Faaliyetlerin Yürütülmesi,

Amacıyla Hazırlanmıştır.

17-03-2021 17-03-2025
Mersin Valiliği İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü İle Mersin Üniversitesi Arasında Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü Mersin Valiilği İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü

Üniversitemiz Ve Afad Arasında Afet Farkındalık Faaliyetleri, Afet Ve Acil Durum İle Sivil Savunma Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Çerçevesini Belirlemek.

25-03-2021 25-03-2030
Mersin Üniversitesi İle Mersin Deniz Ticaret Odası İşbirliğinde Eğitim-Öğretim Bursu Protokolü Mersin Deniz Ticaret Odası

Bu Protokolün Amacı, Ölçme,seçme Ve Yerleştirme Merkezi Tarafından Yapılan Merkezi Sınavlar Sonucunda Mersin Üniversitesinin Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Programına İlk On Tercih Arasında Tercih Edip Yerleşen Toplam 10 (On) Öğrenciye Aylık 400Tl Burs Verilmesidir.

03-07-2020 03-08-2024
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Mersin Akdeniz Belediyesi Başkanlığı Taşınmaz Tahsisine İlişkin Protokol Akdeniz Belediyesi

Bu Protokolün Amacı, Mersin Üniversitesi Rektörlüğünün Mülkiyetinde Bulunan Akdeniz İlçesi İhsaniye Mahallesi 536 Ada, 515 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerinde Bulunan Binanin (Eski Acil Binası) Mersin Akdeniz Belediyesi Başkanlığına Tahsisi Ve Kullanımına İlişkin Hususları Düzenlemektir.

10-06-2020 10-06-2028
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Taşınmaz Tahsisine İlişkin Protokol Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Bu Protokolün Amacı Mersin Üniversitesi Rektörlüğünün Mülkiyetinde Bulunan Akdeniz İlçesi İhsaniye Mahallesi 536 Ada 515 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerinde Bulunan Binanın (Özel Kat Binası) Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Ahsisi Ve Kullanımına İlişkin Hususları Düzenlemektir.

04-06-2020 04-06-2028
Mersin Üniversitesine, Mersin Deniz Ticaret Odası Tarafından Yaptırılacak Olan Denizcilik Fakültesi İnşaatı İçin Düzenlenen Protokolü Mersin Deniz Ticaret Odası

Protokolün Amacı; Mersin Üniversitesi'ne, Mersin Üniversitesi Tarafından Tahsis Edilmiş İnşaat Alanına Mersin Üniversitesi Adına, Mersin Deniz Ticaret Odası Tarafından Denizcilik Fakültesi Binası Yaptırılması Sürecinde Kurumların Sorumlulukları Ve Yapacağı İş Birliğine Düzenlemelerin Belirlenmesidir.

25-04-2017 25-04-2025
Mersin Üniversitesi İle Tarsus Ticaret Ve Sanayi Odası İş Birliğinde Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları İş Birliği Protokolü Tarsus Ticaret Ve Sanayi Odası

Bu Protokolün Amacı; Mersin Üniversitesi İle Tarsus Ticaret Ve Sanayi Odası Arasında Bilim Alanını Kapsayan İş Birliği Esaslarını Belirlemektir.

30-03-2017 30-03-2027
Mersin Üniversitesi İle Temsa Global Sanayi Ve Ticaret A.ş. Arasında İş Birliği Çerçeve Protokolü Temsa Global Sanayi Ve Ticaret A.ş.

Üniversite-Temsa İş Birliğine Yönelik Yapacakları Çalışmaları Düzenler.

24-03-2016
Gülnar Öğrenci Yurdu Tahsisi Mersin Büyükşehir Belediyesi

Bu Protokolün Amacı Yükseköğrenim Öğrencileri İle Gülnar İlçesindeki Diğer Öğrencilerin Barınması İçin Binanın Kullanımını Sağlamaktır.

16-01-2020 16-01-2028
Mersin Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İle Ersin Üniversitesi Arasında Gençlik Ofisi Kültür Sanat Spor Eğitim İş Birliği Protokolü Mersin Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

Mersin Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İle Mersin Üniversitesinin Öğrencileri İle Üniversite Akademik Ve İdari Personelinin Eğitsel,kültüregönüllülük Ve Sportif Faaliyetlerinin Geliştirilemsi, Bağımlılıkla Mücadele, Sosyal Sorumluluk Ve Gönüllülük Algılarının Güçlendirilmesinin Yanısıra Gençlerin Yükseköğrenimleri Sürecinde Almış Oldukları Eğitimle Birlikte Kişisel Kapasite Gelişimlerine Katkı Sağlanması Yönünde İş Birliğinin Artırılması Ve Desteklenmesi Amacıyla Mersin Üniversitesi Yerleşkesinde Genç Ofis Açmaktır.

10-01-2020 10-01-2025
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İl E Çağ Üniversitesi Rektörlüğü İş Birliği Protokolü Çağ Üniversitesi

Bölgede Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması Ve Girişimcilerin İş Kurma Ve Yürütme Konularında Bilgi Ve Beceri Sahibi Olmaları, Kendi İş Fikirlerine Yönelik İş Planı Hazırlayabilecek Bilgi Ve Deneyimi Kazandırmak.

Türkiye Enerji, Nükleer Ve Maden Araştırma Kurumu İle Mersin Üniversitesi Arasında İş Birliğine İlişkin Protokol Türkiye Enerji, Nükleer Ve Maden Araştırma Kurumu

Bu Protokolün Amacıenerji, Nükleer, İyonlaştırıcı Radyasyon, Parçacık Hızlandırıcı, Nükleer Teknoloji, Bor, Nadir Toprak Elementleri Ve Diğer İhtiyaç Duyulan Alanlarda Taraflar Arasında Yapılacak İş Birliğine İlişkin Usul Ve Esasları Belirlemektir.

07-04-2021 07-04-2024
Adalet Bakanlığı İle Mersin Üniversitesi Arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Mersin Şube Müdürlüğü Faaliyetleri İle İlgili Protokol Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevini Yürüten Adli Tıp Kurumu İhisas Daireleri Ve Şubelerinin Üniversitelerin Personel, Araç Ve Gereçlerinden Faydalanması, Diğer Yandan Adli Tıp Öğrenimi İçin Materyal Temini Ve Adli Tıp Uzmanı Yetiştirilmesine Katkı Sağlamak.

28-02-2013 28-02-2027
Kampüs Geçici Hayvan Bakımeviişletilmesi Kontrolü Ve İdaresine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Hayvan Dostları Derneği

Kampüs Geçici Hayvan Bakımevinin, Belediye, Üniversite Ve Dernek Tarafından Ortaklaşa İlgili Kanun Veya Yönetmelik,tebliğler Çerçevesinde İhtiyaçlarının Karşılanması Ve İşletilmesi İlişkin Hükümleri Kapsar

01-01-2013
Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası İle İşbirliği Mersin Ticarert Ve Sanayi Odası

Bu İş Birliği Protokolünün Amacı; Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Teknoloji Transfer Ofisi İle Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası Arasında, Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi Konusunu Düzenlemektir.

25-12-2012 25-12-2052
Mersin Deniz Ticaret Odası İle İşbirliği Protokolü Mersin Deniz Ticaret Odası

Bu İş Birliği Protokolünün Amacı Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Teknoloji Transfer Ofisi İle Mersin Deniz Ticaret Odası Arasında Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi Konusunu Düzenlemektir.

25-12-2012 25-12-2052
Mersin Üniversitesi İle Nehir Beton Anonom Şirketi İş Birliği Protokolü

Nehir Beton Anonim Şirketi

20-06-2018
Makine Mühendisleri Odasıile İşbirliği Makine Mühendisleri Odası

Mersin Üniversitesi Ve Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başta İş Yeri Eğitimi, Staj, Araştırma Ve Çeşitli Faaliyetler Düzenlemek Üzere İşbirliği Ve İlişkileri Geliştirmek İçin İş Birliği Yapmıştır.

06-08-2012
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi İle Protokol Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

Bu İşbirliği Protokolünün Amacı Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Teknoloji Transfer Ofisi İle Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Arasında Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirlmesi Konusunu Düzenlemektir.

25-12-2012 25-12-2032
Mersin Üniversitesi İle Mersin İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü İş Birliği Protokolü Mersin İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

Mersin Üniversitesi Yürütücülüğünde Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Üretim Ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı Tr62/14/ürçep/0025 Proje Numarası İle Tamamlanmış Olan "yumuktepe Ve Çevresi Koruma, Sunum Ve Turizm Alyapısını Geliştirme Projesi Kapsamında Elde Edilmiş Olan Ve Yumuktepe Höyüğü Tarihi Katmanlarını Anlatan 3B İnteraktif Yazılım Ve İlgili Donanımların; Mersin'in Kültür Ve Turizm Faaliyetlerine Sürdürülebilir Olarak Katkısını Artttırmak Amacıyla Mersin Arkeoloji Müzesi'ndeki Yumuktepe Sergi Bölümünde 5 Yıl Süreyle Kullanılması

05-06-2018 05-06-2023
Mersin Ticaret Borsası İle İşbirliği Antlaşması Mersin Ticaret Borsası

Bu İş Birliği Protokolünün Amacı Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Teknoloji Transfer Ofisi İle Mersin Ticaret Borsası Arasında, Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi Konusunu Düzenlemektir.

25-12-2012 25-12-2032
İnönü Üniversitesi İle Mersin Üniversitesi Arasındaortak Lisansüstü Program Açılmasına İlişkin Protokol İnönü Üniversitesi Rektörlüğü

Bu Protokol, İnönü Üniversitesi İle Mersin Üniversitesi Arasında Ortaklaşa Lisansüstü Eğitim Programlarının Yürütülmesini Amaçlamaktadır.

27-09-2011
Teknoloji Geliştirme Merkezi İşbirliği Protokolü Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.ş. Küçük Ve Orta Ölçekli İletmleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kosgeb

Bu Protokolün Konusu, İşletmeler İle Girişimcilern Araştırma Geliştirme, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulamaya Yönelik Projelerinin, Kosgeb Mevzuatı Kapsamında Desteklenmesi Ve İnkübasyon Hizmeti Sağlanması Amacıyla Kosgeb Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası Mersin Tgb Aş İşbirliği Tesis Edilerek Teknoloji Geliştirme Merkezi Kurulmasıdır.

07-04-2011 07-04-2031
Mersin Üniversitesi İle Gazi Üniversitesi Arasında Farmasötik Toksikolojik Anabilim Dalında Ortak Yükseklisans Programı Açılmasına İlişkin Protokol Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

Bu Protokol Mersin Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Arasında Bilimsel Ve Akademik İşbirliği Ve Etkileşim Yoluyla Güçlü Yönlerini Bir Araya Getirerek Farmasötik Toksikoloji Alanında En Üstün Standartlara Sahip Ortak Yüksek Lisans Programı Açılmasını Amaçlar.

17-03-2017
Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Le Mersin Üniversitesi Arasunda Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrencilere Türkçehazırlık Eğitimi Verilmesine İlişkin Protokol Yurtdışı Türkler Ve Akraba Toplulukları Başkanlığı

İşbu Protokolün Amacı Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrencilere Verilecek Türkçe Dilinde Hazırlık Eğitimi İle İlgili Usul Ve Esasları Belirlemektri.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İle Mersin Üniversitesi Arasında Etkileşimli Darısekisi Örnek Köy Projesi Kapsamında Konargöçer Yörük Kültürü Tanıtma Merkezi Kurulmasına Yönelik İş Birliği Protokolü Mersin Büyükşehir Belediyesi

Etkileşimli Darısekisi Örnek Köy Projesi Kapsamında; Kentimizin Doğal Ve Kültürel Zenginliklerinin Yerel, Ulusal, Bölgesel Ve Küresel Mecralarda Tanıtılması, Konargöçer Kültürüne Sahip Çıkılması, Yaşatılması Ve Tanıtılmasına Yönelik Bir Merkez Oluşturulması

30-04-2021 30-04-2025
Mersin Üniversitesi İle Koluman Otomotiv Endüstri Aş Arasında İş Birliği Protokolü Koluman Otomotiv Endüstri

Kuruluşun İşbirliği Şekilleri Başlığı Altında Tanımlı Arge Kapsamına Giren Konularda Üniversite İle Yapacağı İşbirliklerinin Genel Çerçevesini Tanımlayan Bir Protokoldür

28-05-2021 28-05-2026
Sosyal Ve Bilimsel Alanlarda Mersin İmam Hatip Okullarında Yürütülecek Çalışmalara Ait İş Birliği Protokolü Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sosyal Ve Bilimsel Alanlarda Mersinde Bulunan Tüm İmam Hatip Okullarınca Yürütülen Çalışmalar Alanında Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Mersin Üniversitesi İş Birliğinde Kurumların Eğitim Bilim Sanat Spor Ve Kültürel Alanları Kapsayan İş Birliği Esaslarını Belirlemektir

11-06-2021 11-06-2025
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İle Akdeniz İhracatçı Birlikleri Arasında İş Birliği Protokolü Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Mersin İli Merkez Olmak Üzere Adana Hatay Kayseri Ve Karaman İllerinde Faaliyet Gösteren Akibe Üye Firmaların Ve Sektörlerin Ar Ge Ve İnovasyon Kapasitelerini Arttırmak Amacıyla Meü Deki Bilgi Birikimi Ve Teknolojik Altyapıyı Kullanılarak Üniversite Sanayi İş Birliğine Katkıda Bulunmaktır

11-06-2021 11-06-2025
Mersin Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İle Mersin Üniversitesi Arasında Gençlik Ofisi Kültür Sanat Spor Eğitim İş Birliği Protokolü Mersin Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

Mersin Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İle Mersin Üniversitesinin Öğrenciler İle Üniversite Akademik Ve İdari Personelinin Eğitsel Kültürel Gönüllülük Ve Sportif Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Bağımlılıkla Mücadele Sosyal Sorumluluk Ve Gönüllülük Algılarının Güçlendirilmesinin Yanı Sıra Gençlerin Yükseköğrenimleri Sürecinde Almış Oldukları Eğitimle Birlikte Kişisel Kapasite Gelişimlerine Katkı Sağlanması Yönünde İş Birliğinin Arttırılması Ve Desteklenmesi Amacıyşa Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesinde Genç Ofis Açmaktır.

21-06-2021 21-06-2026
Mersin Üniversitesi İle Tusaş Türk Havacılık Ve Uzay Sanayi Aş Arasında İş Birliği Anlaşması Tusaş

Tarafların Tusaşın Sky Experience Programına Katılımına İlişkin Hak Ve Yükümlülerini Kapsamaktadır.

30-09-2021 30-09-2026
Mersin Üniversitesi İle Şiddetle Mücadele Vakfı Arasında İş Birliği Protokolü Şiddetle Mücadele Vakfı Hegem

Bu Protokolün Amacı Mersin Üniversitesi Arasında Bu Kuruluşların Belirlenmiş Konu Ve Faaliyetlerindeki Ortak Nitelik Ekseninde İş Birliği Geliştirmenin Dayanağı Olacak Belgeyi Oluşturmaktadır.

10-11-2021 10-11-2031
Torsan Makine Endüstriyel Mutfak İmalat Paz. San. Tic.ltd. Şt İle İşbirliği Protokolü Torsan Makine Endüstriyel Mutfak İmalat Paz. San. Tic.ltd. Şt Mersin Üniversitesi

Gemi Makineleri İşletme Programı Mezunlarının/öğrencilerinin Atölye Becerilerini Geliştirmek Amacıyla.

03-12-2021 03-12-2023
Mersin Üniversitesi Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü Mersin Büyükşehir Belediyesi

Tarafların Göç Alanında Araştırma Faaliyetleri Kapsamında Bilgi Ve Tecrübe Paylaşımı

09-12-2021 09-12-2023
Mersin Üniversitesi İle Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Tarafların Göç Alanında Araştırma Faaliyetlei Kapsamında Bilgi Ve Tecrübe Paylaşımı

09-12-2021 09-12-2023
Mersin Üniversitesi İle Marıdec Marıne Deniz Hizmetleri San Tic Ltd Şti Arasındaki İş Birliği Protokolğ Marıdec Marıne Deniz Hizmetleri San Tic Ltd Şti

Bu Protokolün Amacı Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu İle Marıdec Marıne Arasında Mezunlarının/öğrencilerinin 6 Ay Süreli Atölye Becerilerini Geliştirilmesini Kapsamaktadır.

17-01-2022 17-01-2024
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü Arasında İş Birliği Protokolü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Tarafların Faaliyetleri Kapsamında Bilgi Ve Tecrübe Paylaşımı Sürdürülebilir Kalkınma Çevreye Duyarlılık Sosyal Entegrasyon Arge İnovasyon Gibi Konularda Birlikte Proje Üretme Hazırlama Ve Yürütme Gibi Faaliyetlerde Destek Hizmetlerinin Sağlanması

11-02-2022 11-02-2024
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İle Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği Arasında İş Birliği Protokolü Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği

Meü Ve Çugider Arasında Başta İş Yeri Eğitimi Staj Araştırma Ve Çeşitli Faaliyetleri Düzenlemek Üzere İş Birliği Ve İkili İlişkileri Geliştirmek

10-02-2022 10-02-2024
Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İle Mersin Ticaret Borsası Arasında İş Birliği Protokolü Mersin Ticaret Borsası

İş Yaşamına Geçiş Dersleri Sayesinde Üniversite Öğrencilerinin Eğitimleri Süresince Edinmiş Oldukları Teorik Bilgilerin Yanında İş İnsanlarıyla Etkileşim İçerisinde Profesyonel Deneyimlerinden Faydalanması

25-12-2021 25-12-2023
Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu İle Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arasındaki İş Birliği Protokolü Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Mersin Üniversitesi Anamur Myo Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programındaki Öğrencilerin Uygulama Derslerinde Çocuk Gelişmi Ve Eğitimcisi Mesleğine Daha İyi Hazırlanmalarını Öğrenimleri Süresince Kazandıkları Genel Kültür Özel Alan Eğitimi Ve Çocuk Gelişimi Ve Eğitimcisi Mesleğiyle İlgili Bilgi Beceri Tutum Ve Davranışları Gerçek Bir Eğitim Öğretim Ortamında Kullanabilme Yeterliliği Kazanmalarını Sağlayacak Uygulama Çalışmalarına İlişkin Taraflar Arasındaki İş Birliği Ve Koordinasyonu Sağlamak

13-04-2022 13-06-2023
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İle Tarsus Belediyesi Tarsus Yaşam Derneği Arasında İş Biriliği Protokolü Tarsus Belediyesi Tarsus Yaşam Derneği

Tarım Ve Orman Bakanlığının 2022 Yılında Güncellenen 2019 2023 Stratejik Planında Belirtilen Organik Tarımın Geliştirilmesi Toprağa Ve Bitkiye Uygulanan Hem Çevreye Hem De İnsan Ve Hayvan Sağlığına Ciddi Negatif Etkileri Olan Kimyasal Bazlı İlaçların Bitki Ve Toprak Destek Ürünlerinin Ve Kimyasal Bazlı Gübrelerin Kullanımının Azaltılmasına Yönelik Hedefler Doğrultusunda Biyoteknolojik Yöntemlerle Elde Edilecek Olan Doğal Ve Organik Ürünlerin Organik Ve Doğal Tarım Ürünlerinin Üretimde Kullanılmasını Sağlayarak Verimliliği Arttırmak Toprağa Bitkiye Çevreye İnsan Ve Hayvan Sağlığına Olumsuz Etki Yaratmayan Uygulamaları Gerçekleştirmeyi Hedeflemektedir

29-04-2022 29-04-2026
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İle Berdan Cıvata Aş Arasında Eğitim Ve Araştırma İş Birşiği Protokolü Berdan Cıvata Aş

Berdan Cıvatanın Üniversite İle İş Birliği Yaparak Ortak Ar Ge Çalışmalarında Kalifiye İş Gücü İhtiyacını Karşılamak Ve Sektörde Karşılaşılan Sorunların Bilimsel Çözüm Yollarını Üniversite Sanayi İş Birliği Çerçevesinde Araştırmaktır

10-06-2022 10-06-2023
İstanbul Medeniyet Ünievrsitesi İle Mersin Üniversitesi Ölçme Ve Değerlendirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Öduam Arasında İmzalanan Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav Hizmetleri İş Birliğiprotokolü İstanbul Medeniyet Ünievrsitesi

İstanbul Medeniyet Ünievrsitesi Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavının Mersin Üniversitesi Ölçme Ve Değerlendirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tarafından Güvenli Şekilde Yapılması Amaçlanmaktadır

14-06-2022 14-06-2023
Mersin Üniversitesi İle Yenişehir Belediyesi Arasında Hayvan Barınağı Tahsisi İle İlgili İş Birliği Protokolü Yenişehir Belediyesi

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Mülkiyetinde Olan İlimiz Yenişehir İlçesi Çiftlik Mahallesi 1988 Nolu Parseldeki Taşınmazın Ekli Krokide Gösterilen 7500 Metrekarelik Kısmı İle Sınırlı Kalmak Üzere Belirtilen Alanda Bulunan Hayvan Barınağı Olarak Kullanılan Tesisin Yenişehir Belediyesine Bedelsiz Tahsisi Ve İşletilmesi İle İlgili Usul Ve Esasları Belirlemektir.

23-06-2022 23-06-2027
Mersin Üniversitesi İle Kktc Girne Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Akademik İş Birliği Protokolü Kktc Girne Üniversitesi

Mersin Üniversitesi İle Kktc Girne Üniversitesine Her Kademedeki Öğretim Üyelerinin 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Uyarınca Seminer Ders Vermek Sınavlarda Görev Almak Seminer Vermek Vs Görevlendirlmeleri Amacıyla Hazırlanmıştır

19-08-2022 19-08-2023
Mersin Üniversitesi İle Vodafone Telekomünikasyon Aş Protokolü Vodafone Telekomünikasyon Aş

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İle Vodafone Telekomünikasyon Aş Arasında Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Mersin Adresinde Kurulu Bulunan Vodafone Aş Bünyesinde K1392 Site Nolu Mersin Ünv Kampüsü Olarak İsimlendirilen Baz İstasyonu Sistemleri Üzerine Kiralayanı Vodafone Kiracısı Mersin Ünv Rektörlüğü Olan Ve Kiracıya Ait Radyo Alıcı Verici Sisteminin Kullanım Devam Şartlarını Düzenlemesi İçermektedir

09-09-2022 09-09-2023
Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi İle Otel Sultaşa Lagos Turizm İle İşbirliği Protokolü Otel Sultaşa Lagos Turizm

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi İle Otel Sultaşa Lagos Turizm Arasında Kişisel Gelişim Mesleki Teknik Mevzuat Ve İlgili Alanlarda Belirtilen Amaçlara Yönelik Eğitim Ve Hizmetlerin Yürütülmesine Önelik İş Birliğinin Çerçevesini Oluşturmak

09-09-2022 05-09-2023
Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi İle Bn Hotele Ait İşbirliği Protokolü Bn Hotel

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi İle Bn Hotel Arasında Kişisel Gelişim Mesleki Teknik Mevzuat Ve İlgili Alanlarda Belirtilen Amaçlara Yönelik Eğitim Ve Hizmetlerin Yürütülmesine Önelik İş Birliğinin Çerçevesini Oluşturmak

08-09-2022 31-08-2023
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İle Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Tic Aş Arasında İş Birliği Protokolü Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Tic Aş

İş Yaşamına Geçiş Dersleri Sayesinde Mersin Üniversitesi Öğrencilerin Eğitimleri Süresince Edinmiş Oldukları Bilgilerin Yanında İş İnsanlarıyla Etkileşim İçerisinde Profesyonel Deneyimlerden Faydalanması.

05-09-2022 31-07-2023
Mersin Üniversitesi İle Ultra Teknik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. Arasındaki İş Birliği Protokolü Ultra Teknik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti.

Bu Protokolün Amacı; Meslek Yüksekokulu İle Ultra Teknik Arasında Yapılacak İş Birliğinin Yürütülmesi Esaslarının Belirlenmesidir. İş Bu Protokol Meslek Yüksekokulu İle Ultra Teknik Arasında Mezunlarının/öğrencilerinin 6 Ay Süreli Atölye Becerilerini Geliştirilmesini Kapsamakadır.

27-09-2022 29-07-2024
Türkiye Cumhuriyeti Enerji Ve Tabii Kaynaklarbakanlığı Mersin Üniversitesi Ve Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Arasında Çerçeve İş Birliği Protokolü Akkuyu Nükleer Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin İnşaası Ve Montajı İle İşletimi Ve Bakımına Yönelik Teknik Yeterliliğe Mesleki Sertifikasyona Nükleer Güvenlik Ve Emniyet Kültürüne Sahip Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirmek Üzere Gerekli Eğitimlerin Belirlenmesi Geliştirilmesi Ve Uygulanmasıdır.

28-10-2022 28-10-2032
Tc Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İle Kktc Yakındoğu Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Akademik İş Birliği Protokolü Kktc Yakındoğu Üniversitesi Rektörlüğü

Tc Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İle Kktc Yakındoğu Üniversitesine Her Kademedeki Öğretim Üyelerinin 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Uyarınca Seminer Ders Vermek Sınavlarda Görev Almak Vs Görevlendirilmeleri Amacıyla Hazırlanmıştır.

24-10-2022 24-10-2023
Mersin Büyükşehir Belediyesi İle Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İş Birliği Protokolü Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İle Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Arasında Konservatuvara Ait Yenişehir Kampüsü Akkent 33160 Yenişehir Mersin Adresinde Bulunan Nev,t Kodallı Konser Salonunun Konser Prova Ve Benzeri Etkinliklerde Kullanımı Ve Sanatsal İş Birliği Düzenlemelerini Kapsar

01-12-2022 01-12-2024
Mersin Üniversitesi İle Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği İş Birliği Protokolü Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği

Mıp Çalışanlarının Çocuklarına Temel Müzik Eğitimi Verilmesi Ve Süreç İçinde Yetişecek Çocuklar İle Mıp Çocuk Orkestrası Çok Sesli Çocuk Korosu Bale Atölyesi Ritim Atölyesi Ve Uygun Enstrümanlardan Oluşan Müzik Topluluklarının Kurulmasıdır.

01-10-2022 30-06-2023
Mersin Üniversitesi İle Atako Taşımacılık Denizclik Aş Arasında İş Birliği Protokolü Atako Taşımacılık Denizclik Aş

İş Yaşamına Geçiş Dersleri Sayesinde Üniversite Öğrencilerinin Eğitimleri Süresince Edinmiş Oldukları Teorik Bilgilerin Yanında İş İnsanlarıyla Etkileşim İçerisinde Profesyonel Deneyimlerinden Faydalanması

27-12-2022 27-12-2024
Mersin Üniversitesi İle Mgm Motor Genset Makina San Tur Ve Tic Ltd Şti Arasındaki İş Birliği Protokolü Mgm Motor Genset Makina San Tur Ve Tic Ltd Şti

Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu İle Mgm Motor Arasında Yapılacak İş Birliğinin Yürütülmesi Esaslarının Belirlenmesidir

02-01-2023 02-01-2025
Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Otomasyonu Yazılımı Revizyon Ve Güncelleme İşine Ait Sözleşme Proliz Bilgisayar Yazılımı Ve Donanım Hiz San Tic Ltd Şti

Proliz Bilgisayar Yazılımı Ve Donanım Hiz San Tic Ltd Şti Nin Tüm Fikri Ve Sınai Mülkiyeti Haklarına Sahip Olduğu Proliz Öğrenci İşleri Otomasyonu Revizyon Güncelleme Bakım Ve Destek Hizmetlerinin Verilmesini Ve Ödeme Şartlarını Tarafların Karşılıklı Hak Ve Yükümlülüklerini Sözleşmeden Kaynaklanan İhtilafların Çözüm Yollarını Ve Çözüm Konusunda Yetkili Hukuk Mahkeme Ve İcra Dairelerinin Belirlenmesine İlişkin Sözleşmedir

31-12-2022 31-12-2023
Mersin Üniversitesi İle Türk Kızılay Arasında İş Birliği Protokolü Türk Kızılay

Türk Kızılay İle Mersin Ünjiiversitesinin Ortaklaşa Düzenleyecekleri Etkinliklerle İlgili Usul Ve Esasları Belirlemektir

03-02-2023 03-02-2045
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İle Kktc Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Akademik İş Birliği Protokolü Kktc Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörlüğü

Her Kademedeki Öğretim Üyelerinin 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Uyarınca Seminer Ders Vermek Sınavlarda Görev Almak Vs Görevlendirilmeleri Amacıyla Hazırlanmıştır

21-02-2023 21-02-2024
Ziraat Bankası İle Protokol Ziraat Bankası Çiftlikköy Şubesi

Kurumun Banka Aracılığıyla Yapacağı Tahsilat Ödeme Havale Eft Gibi Here Türlü Bankacılık İşlemleri İle Bu İşlemler İçin Açılmış Hesapların İşleyişine İlişkin Usul Ve Esasları Düzenlemektir

28-02-2023 28-02-2024
Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezi (Meyem) İle Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Meüsem) Hizmetiçi Eğitim Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütülmesine Ait İşbirliği Protokolü Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezi (Meyem)

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Ve Meyem Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezi Arasında İşbirliğine Yönelik Kişisel Gelişim Mesleki Teknik Mevzuat Ve İlgili Alanlarda Belirtilen Amaçlara Yönelik Hizmetlerin Yürütülmesini Ve Kurumlar Arası İş Birliğinin Çerçevesini Oluşturmayı Amaçlamaktadır.

02-02-2023 31-01-2024
Gezairi Akademi Eğitim Hizmetleri Ltd Şti İle Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Meüsem) Hizmetiçi Eğitim Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütülmesine Ait İşbirliği Protokolü Gezairi Akademi Eğitim Hizmetleri Ltd Şti

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Ve Gezairi Akademi Arasında Kişisel Gelişim Mesleki Teknik Mevzuat Ve İlgili Alanlarda Belirtilen Amaçlara Yönelik Hizmetlerin Yürütülmesini Ve Kurumlar Arası İş Birliğinin Çerçevesini Oluşturmayı Amaçlamaktadır

13-02-2023 31-03-2024
Mersin Büyükşehir Belediyesi İle Mersin Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütülmesine Ait İşbirliği Protokolü Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Personellerine Yönelik Kişisel Gelişim Mesleki Teknik Mevzuat Ve İlgili Alanlarda Belirtilen Amaçlara Yönelik Hizmetlerin Yürütülmesini Ve Kurumlar Arası İş Birliğinin Çerçevesini Oluşturmayı Amaçlamaktadır

13-03-2023 31-12-2023
Tmmob Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi İle Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Meüsem) Hizmetiçi Eğitim Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütülmesine Ait İşbirliği Protokolü Tmmob Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Ve Tmmob Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Arasında Kişisel Gelişim Mesleki Teknik Mevzuat Ve İlgili Alanlarda Belirtilern Amaçlara Yönelik Hizmetlerin Yürütmesini Ve Kurumlar Arası İş Birliğinin Çerçevesini Oluşturmayı Amaçlamaktadır

28-02-2023 21-02-2024
Final Okulları İle İndirim Protkolü Final Okulları

Mersin Final Okulları İle Mersin Üniversitesi Karşılıklı Oalrak Birbirlerine Sunacakları İmkan Ve Veya Hizmetlerin Karşılıklı Olarak Yazılıl Taahhüt Altına Alınmasıdır

11-04-2023 11-04-2024
Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İle Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası Arasında İş Birliği Protokolü

İş Yaşımına Geçiş Dersleri

10-04-2023 10-04-2025